Wednesday, March 26, 2008

Comments from Sdr Arkin Hj Garai on SPECIAL TRIBUTE TO LAKUTAN RIVER (MESAPOL RIVER)
Sdr Arkin Hj Garai

Here is an interesting comment from a friend of mine (pic) which he emailed to me this morning. Thank you so much for his kind attention on my articles published in the blogs. Thank you so much. - Blog Administrator

QUOTE - "Yang kau caaita dalam artikal "Tambuakaa Sungai Mesapol" - ku fikir lebeh sesuai ikan tu di damaii KASILI. Ai ku damit biani kami bajaul di limbauuh sungai di kg Pantai pun sepupu ku luih lauk yg macam uja mu atu cuma damit dikit (macam lamak batis), lauk tu kami galar kasili. Mun tambuakaa ani sandi dikit - ia lebeh merupakan hidupan "jadi-jadian".
Coba kau tanya2 dangan lain.

Nice article. TQ
Arkin" - UNQUOTE

3 comments:

Anonymous said...

Kumlam Sdra ASK, banajua itu uja Sdra Arkin berkenaan dengan TAMBUAKAA atu. Mun uja kami TAMBUAKAA ni adalah SPESIS "HANTU JADI2an" mcm GALAP bah itu ada 40 jenis yg dapat Batuka tuka tu jamu, bukannya kan d Pamain itu,Mun KASILI yg Basaa macam Batang Piasau @ Nyiur sudah tu tubuhnya pandai ngaluaakan Kuasa Letrik @ Strom kepada mangsa yang NJAHATI ia atau Mangsa yg kan d Makannya. Baang ani ia mungkin tah sudah kan JADI2an.Mun d Sungai Basaa sapaatinya Sg. Mahakam, Barito dan Kapuas aah kami ni, Banyak tu Ikan Kasili yg sdh Basaa Mambatang Piasau @ Nyiur. Nah Lauk ani pandai ngaluaakan KAAN @ Strom ni Haji. Mun Aie Payau, Baie dan Ambok nyubaang sungai mun taluus Lubuknya diam tatap d CAKUP nya itu. Lauk ani mun sdh Basaa dada lg dapat d Kail2 atau d Ambat dan Pukat jamu ini. Mbaie Hijap tia pulang diee Mandusia yg babalik d Kailnya....He he he he !!!

kedayan bana said...
This comment has been removed by the author.
kedayan bana said...

hehehe...mbai hijap jua caita kamu ni tambuaka...,

Bana nih tu tangahnya mun "Lagenda Kedayan" namanya tambuaka... mn uja ustat jin itu buatnya, mun bahasa kampung iblis...

Uja wang tuha2 andangnya pandai nyaupa sampai 40 kejadian, bila teluus ai nya baungka uja dangan tanah yang kaas jadi lumpu mengajut sampai siapa yang hampi nda tejalan... lamah lamak batis

bilai teluus ai beandam di sungai disintaknya batis pakai ambutnya atu tah yang mbai lamas.

Tapi mun nuut petua wang mulanya..., bila kan nyalamatkan jelama kana sintak tambuaka jaan ditaik di bahagian atas, disalami jalama atu ditaik dai batis... uja wang mulanya lah... mun paanak kaangani ni jaan jua taajun2 luan kupu... mbaca2 jua dahulu... antang2 jua dikit lah... hehehe... wang mulanya tu lain... taguh dikit...

bana kah itu tangahnya? aku ni bukan apa kan nyampuk taku nganya nih ni, bukan apa gaagitan kan bekedayan...bukan jua nda "ngatutun" tapi kan siuk siuk nganya...

bah assalammualaikum...